XEM 2 VIEO THIẾT LẬP MỤC TIÊU – NGHIÊM VĂN HÙNG

TẠI SAO CHÚNG TA NÊN THIẾT LẬP MỤC TIÊU CHO MÌNH!
 —
Đã có nghiên cứu từ 1 trường đại học về việc hỏi xem những sinh viên ở đó có đặt mục tiêu cho mình không? 
 —
97% Không đặt mục tiêu và chỉ có 3% những sinh viên trường đó đặt mục tiêu. Kết quả là 3% những sinh viên có mục tiêu có thu nhập bằng 97% những sinh viên không đặt mục tiêu cộng lại! 
 —
Vậy việc đặt mục tiêu là vô cùng quan trọng!
 —
Ngày hôm nay, Hùng muốn chia sẻ 2 Video đến những độc giả từ Blog nghiemvanhung.com của Hùng.
 —
Video 1: [Thiết Lập Mục Tiêu] 5 Nguyên Tắc Đặt Mục Tiêu 
 —
 —
Video 2: [Thiết Lập Mục Tiêu] 3 Bước Lập Kế Hoạch Siêu Tốc 
 —
Hãy xem và áp dụng vào công việc và cuộc sống của mình nhé!
 —
Chúc bạn thành công!
Nghiêm Văn Hùng (Người muốn bạn thành công)

Leave a comment