Khu Vực Dành Cho Anh Em Tại Hồ Chí Minh
Khóa Học Offline Của 
Nghiêm Văn Hùng

Rất nhiều thành viên tại Hồ Chí Minh Inbox cho Hùng hỏi khi nào có chương trình tại Hồ Chí Minh.
Hùng chưa có lịch cụ thể,
Có thể 1 đến 2 tháng nữa!
Và Hùng tạo ra trang này để cho anh em đăng kí trước
Khi Hùng bay vào Hồ Chí Minh sẽ tiện thông báo cho anh em!
Đăng Kí Bên Dưới Đây nhé!

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.