Luật Niềm Tin

 Luật Niềm Tin Chỉ ra rằng Bất cứ cái gì bạn thực sự tin tưởng, bằng cảm xúc, sẽ trở thành hiện thực của bạn.

Bạn luôn luôn làm theo niềm tin của mình, đặc biệt là niềm tin  của bạn về bản thân bạn. Niềm tin của bạn hoạt động giống như một chuỗi các bộ lọc dùng để lọc những thông tin mâu thuẫn với chúng ra. Bạn không  nhất thiết phải tin những gì bạn nhìn thấy, nhưng bạn thường có khuynh hướng nhìn thấy những gì bạn tin. Bạn loại bỏ những thông tin trái ngược với những gì bạn đã quyết định tin, bất chấp niềm tin của bạn, thành kiến của bạn, dựa trên sự thật hay khả năng tưởng tượng.

Luật Niềm Tin
Luật Niềm Tin

Từ “Thành kiến” có nghĩa là vội vã đánh giá, đi tới kết luận trước bất kì thông tin gì, hay bất chấp thông tin, ngược lại. Một trong những chiến lược thành công nhất đó là bạn phải kiềm chế việc đánh giá con người hay hoàn cảnh cho đến khi bạn có đủ thông tin để đưa ra quyết định đầy am hiểu. Đặc biệt là bạn phải kiềm chế việc đánh giá bản thân bạn và những khả năng của bạn. Phần lớn những niềm tin thủ cựu về bản thân bạn và những khả năng của bạn đều là không đúng.

Những niềm tin tồi tệ nhất mà bạn có thể có là “những niềm tin tự giới hạn.” Những niềm tin này tồn tại bất cứ khi nào bạn tin rằng bản thân bạn bị giới hạn về một mặt nào đó. Vì dụ, bạn có thể nghĩ rằng bạn không có tài năng và năng lực như những người khác. Bạn có thể nghĩ rằng những người khác vượt trội hơn bạn trong một vài lĩnh vực. Bạn có thể bị mắc vào cái bẫy rất tầm thường bằng việc tự cho mình là kém cỏi và đặt ra cho mình những gì ít hơn khả năng thực tế của bản thân bạn. Những niềm tin tự hạn chế này hoạt động giống như những chiếc phanh đối với tiềm năng của bạn. Chúng kìm bạn lại. Chúng sản sinh ra hai kẻ thù lớn nhất của sự thành công cá nhân – hoài nghi và sợ hãi. Chúng làm bạn tê liệt và làm cho bạn e ngại trong việc nắm bắt thời cơ cần thiết để thể hiện đúng tiềm năng của mình. Để bạn tiến tới, hãy tiến về trước và lên trên trong cuộc đời mình và sự nghiệp kinh doanh của mình, bạn phải liên tục thách thức những niềm tin của bạn đã bị chính bạn giới hạn. Bạn phải loại bỏ bất kì suy nghĩ hay gợi ý gì rằng bạn bị hạn chế ở mặt này hay mặt khác. Bạn phải liên tục thách thức những niềm tin của bạn đã bị chính bạn giới hạn. Bạn phải loại bỏ bất kì suy nghĩ hay gợi ý gì rằng bạn bị hạn chế ở mặt này hay mặt khác. Bạn phải chấp nhận như một nguyên tắc cơ bản rằng bạn là một người “không có giới hạn” và những gì người  khác làm được thì bạn cũng làm được. Khi tôi còn là một thanh niên, trưởng thành trong điều kiện khó khăn, tôi bị rơi vào một cái bẫy tinh thần của việc kết luận rằng bởi vì những người khác làm tốt hơn tôi làm, họ chắc phải thông minh và giỏi hơn tôi. Tôi nghiễm nhiên kết luận rằng họ đáng giá hơn tôi, vì thế tôi đáng giá ít hơn họ. Niềm tin sai lầm này đã kìm hãm tôi rất nhiều năm.

Sự thật là không ai giỏi hơn bạn và không  ai thông minh hơn bạn. Nếu những người khác đang làm tốt hơn, đó phần lớn là do họ đã phát triển tài năng và khả năng tự nhiên của mình nhiều hơn bạn mà thôi. Họ đã học Luật Nhân quả và áp dụng vào cuộc sống và công việc của họ  trước bạn. Và bất kì cái gì bất kì ai khác đã làm, trong phạm vi lý trí, bạn cũng có thể làm được. Bạn chỉ cần học cách làm mà thôi.

Làm cách nào bạn có thể áp dụng luật này ngay lập tức:

1.    Xua đuổi tất cả những hoài nghi và sợ sệt ra khỏi đầu óc bạn. Tưởng tượng rằng bạn không có hạn chế nào. Một thứ vĩ đại nào bạn dám mơ nếu bạn biết rằng bạn sẽ không thể thất bại? Nếu bạn có tất cả thời gian, tiền bạc, tài năng, kĩ năng, và những liên lạc mà bạn muốn có, bạn sẽ quyết định làm gì hay là gì hay có gì trong cuộc đời mình?

2. Thử thách những niềm tin tự hạn chế của bạn, những niềm tin kìm chân bạn. Phần lớn mọi người thường mù mờ với vấn đề này. Họ cần thông tin phản hồi chân thật nhất của một người nào đó mà người đó biết họ và sẽ chân thật với họ. Hãy đến gặp một người nào đó mà bạn biết và quan tâm đến vấn đề và  họ xem họ có nhìn thấy bất cứ niềm tin nào mà bạn có thể có, cái mà đang làm cho bạn thể hiện thấp hơn tiềm năng của mình.

To your success,

Nghiêm Văn Hùng