Luật Áp Lực Thời Gian

Không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi việc, nhưng có đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất. Khi bạn cảm thấy mình đang chịu áp lực để thực hiện công việc bởi một hạn thời gian cụ thể, bạn bị ép phải trở nên hiệu quả hơn là so với việc bạn có rất nhiều thời gian.

Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả

Điều này giải thích tại sao rất nhiều người chỉ có thể thực hiện công việc khi họ phải đối mặt với những hạn định thời gian chặt chẽ. Luật Parkinson nói rằng: “Công việc nở ra để lấp đầy thời gian phân phối cho nó.” Nếu bạn có một công việc có thể hoàn thành trong hai giờ để làm trong cả một ngày, công việc đó sẽ có xu hướng nở ra một cách từ từ và sẽ chiếm mất của bạn cả một ngày để làm công việc mà lẽ ra bạn chỉ cần làm trong hai giờ đó.

Tuy nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Đó là “Công việc co lại để lấp đầy thời gian phân chia cho chúng.” Sử dụng Luật này bằng cách đặt ra những hạn định thời gian cho bản thân bạn và ép mình phải hoàn thành công việc sớm hơn. Tiếp tục phân tích công việc của bạn và trước hết tập trung vào hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn, những nhiệm vụ thể hiện sự đóng góp có giá trị nhất mà bạn có thể tạo ra, theo lịch trình, nếu không có. Đây là bốn câu hỏi bạn có thể hỏi bản thân mình hàng ngày để giữ cho bản thân bạn luôn theo sát với những nhiệm vụ quan trọng nhất:

1.Những hoạt động có giá trị cao nhất của tôi là gì? Những việc tôi làm đóng góp giá trị lớn nhất vào công việc của tôi là gì?

2.Những khu vực có kết quả quan trọng của tôi là gì? Những kết quả cụ thể mà tôi đã được thuê để hoàn thành là gì?

3. Tại sao tôi lại được trả mức lương đó? Tại sao họ lại trả tiền cho tôi để thực hiện công việc đó? Tôi được đặc biệt giao nhiệm vụ thực hiện công việc gì?

4.Những gì tôi và chỉ tôi có thể làm, nếu làm tốt, sẽ tạo ra một sự khác biệt thực sự. Nếu tôi không làm việc đó, nó sẽ không được làm. Nhưng nếu tôi làm việc đó, và tôi làm một cách xuất sắc, nó sẽ tạo ra một sự đóng góp quan trọng đối với công việc và cuộc sống của tôi. Việc đó là gì?

Bất cứ khoảng thời gian nào bạn có, thường chỉ có một hoạt động thể hiện sự sử dụng cao nhất và tốt nhất thời gian của bạn. Công việc của bạn là xác định nó và dành toàn tâm toàn ý vào việc giải quyết công việc nhanh chóng và hiệu quả.

Làm thế nào bạn có thể áp dụng Luật này ngay lập tức:

1.    Xác định những nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn, những nhiệm vụ thể hiện sự đóng góp quan trọng nhất của bạn đối với công ty bạn. Quyết tâm thực hiện riêng những nhiệm vụ này trước khi bạn bắt đầu bất kì một việc gì khác.

2.    Tạo ra “hệ thống ép” cho riêng bạn. Đặt ra những hạn thời gian cụ thể cho bản thân bạn và sau đó quyết tâm thực hiện công việc thật tốt và vượt kế hoạch.

Chúc bạn thành công,

Nghiêm Văn Hùng

Leave a comment