5 Kĩ Năng Đỉnh Cao Để Thành Công Đột Phá

5 Kĩ Năng Đỉnh Cao Để Thành Công Đột Phá

Kĩ Năng #1: Học Tập

Kĩ Năng #2: Giải Quyết Vấn Đề

Kĩ Năng #3: Marketing Và Bán Hàng

Kĩ Năng #4: Lãnh Đạo

Kĩ Năng #5: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 

Vì sự thành công của bạn

Nghiêm Văn Hùng.

Related Posts

Leave a comment